obraz na stronie Uwaga - zmiana terminu wyborów Sołtysa Ligota Piękna

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Wisznia Mała - Zebranie Wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa Sołectwa Ligota Piękna.