obraz na stronie Święto Narodowe Trzeciego Maja

Trzeciego maja obchodziliśmy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Niestety panująca pandemia uniemożliwiła organizację uroczystości, w której aktywnie mogliby brać udział mieszkańcy gminy. Mimo ograniczeń każdy mógł obejrzeć przebieg obchodów w trybie on-line.


Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawianą przez proboszcza Józefa Sadkowskiego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piotrkowiczkach. Następnie pod pomnikiem Pamięci Narodowej zostały złożone kwiaty. W ceremonii uczestniczyli: Sławomira Misiura–Hermann – Członek Zarządu Powiatu Trzebnickiego i naczelnik RIiOŚ w Wiszni Małej, Przewodnicząca Rady Gminy Wisznia Mała – Małgorzata Ottenbreit, radny Władysław Synowiec, sołtys Piotrkowiczek Grzegorz Ryng wraz przedstawicielką rady sołeckiej Beatą Tul, dyrektorka OKSiR Renata Cybulska-Kaczałko oraz strzelcy z Jednostki Strzeleckiej „Strzelec”. Strzelcy pełnili również wartę honorową przy pomniku.

Po zakończeniu części oficjalnej wystąpiły z repertuarem patriotycznym (i nie tylko) Angelina Domeradzka z Szymanowa oraz Hanna Jordanek z Ligoty Pięknej.