Informujemy, że w dniu 18.10.2021 o godz. 9:00 , odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wisznia Mała w trybie zdalnym.

  1. Otwarcie sesji. 
  2. Uchwała w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
  3. Zapytania sołtysów.
  4. Wnioski i sprawy różne.
  5. Zamknięcie obrad.