obraz na stronie Aktualnie realizowane inwestycje gminne

Drogi i ścieżki rowerowe

W Psarach zakończył się I etap prac na ulicy Wolności. Na odcinku drogi (od drogi wojewódzkiej 359 do rowu) została wykonana kanalizacja deszczowa oraz nawierzchnia z kostki betonowej. Koszt zadania to ponad 433 tys. zł. Realizacja kolejnego etapu nastąpi w przyszłym roku, na dalszym odcinku drogi, zostanie położona nawierzchnia asfaltowa. Prace wykona firma BS7 Sp. z o.o. z Wrocławia. Koszt zaplanowanych prac to 348 tys. zł.


Trwają prace na ulicy Kalinowej w Malinie. Na powierzchni drogi została już położona nawierzchnia bitumiczna oraz wykonano zjazdy i dojścia do posesji. Koszt prac to 470 tys. zł, na które gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości ok. 99 tys. zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.Rozpoczęły się prace na ulicy Długiej w Szewcach przy budowie ciągu pieszo-rowerowego. Aktualnie realizowany jest I etap budowy ścieżki rowerowej, wykonywana jest kanalizacja deszczowa i podbudowa. Termin realizacji zadania to 12 m-cy, a wartość to 1,5 mln zł. To jedno z trzech zadań realizowanych w ramach projektu: „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów parkuj i jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Kobierzyce i Gminy Miasto Oleśnica”. Wszystkie zadania uzyskały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – 2014-2020 w wysokości 85%.

Świetlice

Budowa świetlicy w Pierwoszowie dobiegła końca, natomiast trwają jeszcze prace budowlane przy budowie świetlicy w Machnicach. Oba zadania są realizowane w ramach projektu pt. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odbudowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie do obu świetlic ze środków europejskich wynosi ponad 786 tys. zł, a całkowity koszt ich budowy to ok. 1,6 mln zł.Wokół świetlicy w Pierwoszowie zostanie teraz wykonana infrastruktura rekreacyjno-sportowa. Plac zabaw zostanie ogrodzony i wyposażony w zamek, linarium i huśtawkę „bocianie gniazdo”. Ponadto zostaną ustawione urządzenia siłowni zewnętrznej oraz stoły do gry w szachy i chińczyka wraz z ławkami. Wartość inwestycji to ok. 180 tys. zł, z czego 100 tys. zł to dofinansowanie od Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska, której członkiem jest gmina.