obraz na stronie Odbiór azbestu od mieszkańców

W sierpniu przeprowadziliśmy akcję odbioru i utylizacji azbestu od mieszkańców gminy w ramach budżetu gminy Wisznia Mała oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Akcja przebiegła sprawnie i co najważniejsze bezpiecznie, ponad 35 ton tego materiału zostało odebrane od mieszkańców naszej gminy przez wyspecjalizowaną firmę i poddane utylizacji.

Azbest, który jest głównym składnikiem eternitu, występuje często w pokryciach dachowych jako cementowo-włóknowe płyty faliste. Wyjątkową ostrożność należy zachować podczas demontażu tego rodzaju pokrycia, ponieważ w trakcie łamania lub cięcia uwalnia się drażniący i rakotwórczy pył, który może wywoływać groźne dla życia choroby. Dlatego przy ściąganiu go z dachu najlepiej zatrudnić odpowiednią firmę, a azbest, do czasu odebrania z naszej działki, złożyć w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla środowiska, ani dla nas samych. Jeśli na Twojej działce znajduje się tego rodzaju odpad to należy złożyć wniosek o jego odbiór do Urzędu Gminy Wisznia Mała, podając swój adres i jego ilość.