obraz na stronie Nabór osób z niepełnosprawnościami do projektu „Kasa na Start”

Fundacja Eudajmonia zaprasza osoby z niepełnosprawnością powyżej 30 lat pozostające bez zatrudnienia do udziału w realizowanym przez nią projekcie pn. „Kasa na Start”. 

Termin składania wniosków został wydłużony do dnia 01 sierpnia 2022 r.