obraz na stronie Zapraszamy do udziału w badaniu pn. "Koniunktura w rolnictwie AK-R"

GUS prowadzi badanie gospodarstw rolnych pod kątem ich sytuacji rynkowej.