obraz na stronie Samodzielność-Aktywność-Mobilność! - „Dostępne Mieszkanie”

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające
codzienne funkcjonowanie.


Obraz przedstawiający Samodzielność-Aktywność-Mobilność! - „Dostępne Mieszkanie”