obraz na stronie Informacja dla przedsiębiorców
INFORMACJA

dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wisznia Mała.

Przypominamy o konieczności dokonania opłaty III raty za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rachunek gminy Wisznia Mała

BS Trzebnica nr 72 9591 0004 2001 0020 0514 0002

w terminie do 30 września 2022 r.