obraz na stronie Jubileusz 90-lecia urodzin Pani Ireny Brzeźniak

7 września Pani Irena Brzeźniak z Machnic obchodziła jubileusz 90-lecia urodzin. Wójt Jakub Bronowicki odwiedził Jubilatkę by osobiście złożyć jej życzenia oraz przekazać kwiaty i drobne upominki.

Pani Irena mieszkanką Machnic jest od roku 1954. Przyjechała tutaj z Gościeszowic wraz z mężem i rocznym dzieckiem. Wcześniej mieszkała w Małowicach, gdzie pracowała w PGR-ze.


Jubilatka swoje dzieciństwo spędziła w Dobrzeszowie, gdzie zastała ją II wojna światowa. Już jako 12-latka zmuszona była pracować w lesie przy sadzeniu drzew. Mając 16 lat wyjechała z rodzinnej miejscowości w poszukiwaniu pracy. Pani Irena całe swoje życie poświęciła pracy w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. W Machnicach zajmowała się głównie obrządkiem jałówek.

Pani Irena razem z mężem wychowała pięcioro dzieci oraz doczekała się 7 wnuków i 5 prawnuków.

Jubilatce życzymy by radość życia oraz zdrowie towarzyszyło jej jak najdłużej.