obraz na stronie Spotkanie z sołtysami

Z inicjatywy wójta Jakuba Bronowickiego, 5 września w Galerii na Zakręcie odbyło się spotkanie z sołtysami. W spotkaniu uczestniczyła także naczelnik RIiOŚ Sławomira Misiura-Hermann wraz z pracownikami, dyrektorka GOPS Agnieszka Gaweł-Karwatka oraz dyrektorka OKSiR-u Renata Cybulska-Kaczałko.

Spotkanie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy zmarłego Bronisława Stawińskiego sołtysa Strzeszowa. Następnie omówione zostały zasady organizacji zebrań wiejskich dotyczących przyjęcia zadań realizowanych z funduszu sołeckiego. Przedstawiono plan inwestycji, które będą wykonywane w 2023 roku oraz bieżące działania. Dyrektorka GOPS-u omówiła zakres działalności swojej jednostki. Na zakończenie wójt i pracownicy gminy odpowiadali na pytania i wątpliwości sołtysów.