obraz na stronie Światowy dzień świadomości FAZ

9 września

Światowy dzień świadomości FAZ


Światowy Dzień FAS  – święto obchodzone na świecie corocznie 9 września, mające na celu uświadomienie przyszłym matkom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) to zespół umysłowych i fizycznych zaburzeń spowodowanych działaniem alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Jego skutkiem mogą być wady wrodzone (wady serca, nerek, OUN), spowolnienie rozwoju, niska masa urodzeniowa, dysfunkcje mózgu, problemy ze wzrokiem i słuchem, kłopoty z koncentracją i uczeniem się.OBJAWY FAS (Fetal Alcohol Syndrome - Płodowy Zespół Alkoholowy):
- niski wzrost i małogłowie,
- dysmorfie twarzy (twarz jest niesymetryczna, dość płaska, szeroka, o wyglądzie orientalnym, oczy dziecka osadzone są szeroko – tak, że nasada nosa sprawia wrażenie bardzo szerokiej, nos najczęściej jest krótki i zadarty, rynienka podnosowa słabo zaznaczona (lub nie ma jej w ogóle), górna warga jest bardzo cienka, odległość między nozdrzami a górną wargą jest dłuższa niż zwykle, uszy są nisko osadzone, często ze zniekształconymi małżowinami, owłosienie skóry głowy, brwi i rzęsy są obfitsze niż przeciętnie),
- wady układu kostno-mięśniowego i zaburzenia czucia głębokiego, problemy z koordynacją (dziecko może np. złamać rękę i nie czuć tego),
- problemy ze słyszeniem, opóźnioną zdolność mówienia,
- zmniejszone pole widzenia, słabą pamięć wzrokowa (dziecko może się łatwo gubić nawet w okolicy domu),
- anomalie w budowie wątroby, serca, nerek, narządów płciowych,
- podwyższony próg bólu lub nadwrażliwość na ból,
- nadpobudliwość,
- problemy z pamięcią i trudności w uczeniu się (dziecko będzie się skarżyć, że „nic mu nie wchodzi do głowy”, choć się uczy),
- zaburzenia zachowania, niedostosowanie społeczne, trudności w przewidywaniu konsekwencji swoich zachowań (może np. uciekać z domu).

Dzieci z FAS mają problem z zapamiętywaniem i wykorzystaniem zdobytych informacji, są też skłonne do uzależnień. Często pierwsze objawy FAS widoczne są dopiero pomiędzy 2. a 10. rokiem życia. FAS nie da się wyleczyć.

W Polsce każdego roku w szpitalach rodzi się więcej dzieci z FAS niż z zespołem Downa.

DLA ZAINTERESOWANYCH
Więcej informacji uzyskasz:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej

ul. Wrocławska 2, 55-114 Wisznia Mała, tel. 71 310 68 32

2. Pełnomocni Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

ul. Wrocławska 2, 55-114 Wisznia Mała, tel. 71 310 68 32

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiszni Małej

ul. Wrocławska 2, 55-114 Wisznia Mała, tel. 71 310 68 32