obraz na stronie KRUS – szkolenie rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Trzebnicy zaprasza rolników i domowników z gminy Wisznia Mała na szkolenie pt. „ Zasady bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym”, które odbędzie się 23 listopada (czwartek) 2023 r., o godz. 09:00 w sali Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej przy ulicy Szkolnej 1.

Podczas szkolenia KRUS przedstawi aktualne informacje na temat ubezpieczeń społecznych rolników oraz metody zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym. W trakcie szkolenia dostępne będą również materiały prewencyjne w postaci broszur, ulotek, kalendarzy. Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.