obraz na stronie „Bez Mikro Nie Ma Makro” – spotkanie z przedsiębiorcami

We wtorek, 23 maja, w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej odbyło się spotkanie dla przedsiębiorców pod hasłem „Bez Mikro Nie Ma Makro”. Organizatorami spotkania byli gmina Wisznia Mała, Wrocławski Park Technologiczny, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Stowarzyszenie Aglomeracji Wrocławskiej.

W spotkaniu udział wzięli liczni przedsiębiorcy z terenu gminy Wisznia Mała, z którymi spotkali się znamienici goście. Spotkanie otworzył Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki. Tuż po nim Wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur przedstawił prezentację pt. „Rozwój społeczny i gospodarczy Aglomeracji Wrocławskiej- współpraca gmin”. 

W dalszej części spotkania uczestnicy zapoznali się z dwoma prezentacjami pod jednym tytułem „Bez mikro nie ma makro – współpraca dla lokalnego biznesu”, które przedstawili kolejno: Maciej Potocki - Prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego oraz Magdalena Okulowska - Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Spotkanie zakończyło się w kuluarach rozmowami pomiędzy przedsiębiorcami a zaproszonymi gośćmi na temat potrzeb i wyzwań stojących przed firmami z gminy Wisznia Mała oraz możliwością współpracy z instytucjami otoczenia biznesu.

„Bez Mikro Nie Ma Makro” to projekt, którego celem jest promowanie i wzmacnianie mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Aglomeracji Wrocławskiej, których w naszej gminie jest coraz więcej. Tego typu współpraca to doskonała płaszczyzna do budowania potencjału gospodarczego gminy, a co się z tym wiąże, jej rozwoju. Ponadto tego typu spotkania umożliwiają budowę sieci współpracy pomiędzy firmami, ale również z wiodącymi instytucjami otoczenia biznesu w Aglomeracji Wrocławskiej.