obraz na stronie III edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta
Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl:
– poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (w wersji *.pdf oraz *.doc/docx), której wzór określony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu,
– potwierdzenia wpisu Koła do odpowiedniego rejestru,
– krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego działalność Koła.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad jego przeprowadzenia znajdują się tutaj


Obraz przedstawiający III edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta