obraz na stronie Nabór wniosków na odbiór azbestu na rok 2023

Szanowni mieszkańcy Gminy Wisznia Mała, zachęcamy do składania wniosków o odbiór wyrobów zawierających azbest znajdujących się na Waszych posesjach, w związku z zamiarem przystąpienia przez Gminę Wisznia Mała do „Programu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2023” na podstawie „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gotowy wzór wniosku dostępny jest na stronie  www.wiszniamala.pl w zakładce dla mieszkańców > do pobrania. We wniosku należy podać swoje dane, adres gdzie znajduje się azbest oraz jego szacunkową ilość (powierzchnia w metrach kwadratowych).

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Wisznia Mała, do dnia 10 lutego 2023r. (wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane ).

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z odbiorem azbestu, gdyż realizacja programu uzależniona jest od otrzymania wnioskowanej dotacji.

Uwaga: o złożenie wniosku proszeni są wyłącznie mieszkańcy gminy Wisznia Mała, którzy są zainteresowani wykonaniem ww. prac w 2023 roku!