obraz na stronie Bezpłatne konsultacje w UGWM w zakresie pozyskania dotacji UE - Mobilny Punkt Informacyjnych Funduszy UE

Gmina Wisznia Mała we współpracy z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich we Wrocławiu organizuje spotkanie z Panią Moniką Winnicką z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, która będzie bezpłatnie udzielać konsultacji w zakresie możliwości pozyskania dotacji UE dla firm, osób fizycznych i innych podmiotów. Podczas spotkania przedstawione zostaną aktualne możliwości pozyskania dofinansowania, zarówno w formie dotacji bezzwrotnych, dostępnych w ramach uruchamianych aktualnie projektów, jak i niskooprocentowanych pożyczek.Obraz przedstawiający Bezpłatne konsultacje w UGWM w zakresie pozyskania dotacji UE - Mobilny Punkt Informacyjnych Funduszy UE