obraz na stronie Informacja dla rolników dotycząca szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami

Urząd Gminy w Wiszni Małej informuje, że w dniu 25 kwietnia 2024 r. rozmawiał z przedstawicielem Wojewody Dolnośląskiego o wystąpieniu na terenie Gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. wiosennych przymrozków.

W terminie  do dnia 6 maja 2024 r.  poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz załączoną do wniosku zgodą na przetwarzanie danych osobowych, niezbędną do przeprowadzenia oszacowania szkód, muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR.

Powierzchnia upraw w protokole z szacowania szkód musi być zgodna z powierzchnią upraw deklarowanych dopłat do ARiMR za 2024 r.