obraz na stronie Karta Seniora Aglomeracji Wrocławskiej

Drodzy Seniorzy,

gmina Wisznia Mała w ramach współpracy z Aglomeracją Wrocławską przystąpiła do programu: Karta Seniora Aglomeracji Wrocławskiej, która przeznaczona jest dla mieszkańców gminy Wisznia Mała, którzy skończyli 60 r.ż.

Karta zapewnia możliwość skorzystania z przygotowanych promocyjnych ofert, takich jak:

  • darmowe lub zniżkowe wejścia na wydarzenia kulturalne, edukacyjne i międzypokoleniowe (organizowane przez teatry, muzea, domy kultury, centra inicjatyw twórczych, stowarzyszenia, fundacje, firmy),
  • zniżki na zajęcia sportowe i rekreacyjne, rajdy terenowe i wycieczki,
  • specjalne rabaty na usługi prozdrowotne, konsultacje i porady ze specjalistami i lekarzami,
  • zniżki na wybrane produkty i usługi w sklepach, w salonach kosmetycznych.

Kto może przystąpić do programu Karta Seniora Aglomeracji Wrocławskiej?

Do programu może przystąpić osoba:

  • mająca 60 lat i więcej,
  • której miejscem zamieszkania jest gmina Wisznia Mała.

Jak wyrobić Kartę Seniora Aglomeracji Wrocławskiej?

  • zgłosić się osobiście wraz z dokumentem tożsamości do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej (ul. Wrocławska 2, pok. nr 1),
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony internetowej lub bezpośrednio w GOPS w Wiszni Małej.

Karty upoważniają do korzystania z programów gmin członkowskich i promocyjnych ofert przygotowanych przez kilkuset partnerów Karty Seniora Aglomeracji Wrocławskiej.

Oferty partnerów są dostępne na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Seniora http://www.seniorzy.wroclaw.pl/partnerzy-ks

Karta Seniora Aglomeracji Wrocławskiej jest bezpłatna. Nie ponoszą Państwo żadnych kosztów związanych z jej założeniem.Obraz przedstawiający Karta Seniora Aglomeracji Wrocławskiej


ZAŁĄCZNIKI

Regulamin Programu Karty Seniora AW

Formularz zgłoszenia do Programu Karty Seniora AW

Ulotka


Jak zostać partnerem Karty Seniora Aglomeracji Wrocławskiej?

Partnerem programu Karty Seniora Aglomeracji Wrocławskiej może zostać firma/instytucja/organizacja, która posiada oferty skierowane do seniorów. Zgłaszając się do programu partner proponuje zniżki/promocje dla posiadaczy Karty Seniora Aglomeracji Wrocławskiej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji ofert.

Aby stać się Partnerem programu należy dostarczyć uzupełniony formularz zgłoszeniowy wraz z specjalnie przygotowaną lub już istniejącą ofertą dla seniorów. Oferta może dotyczyć zniżki na usługi/produkty, bezpłatne wejścia/usługi lub inne promocje.

Zgłoszenia należy wysłać drogą e-mailową na adres GOPS w Wiszni Małej bądź umówić się telefonicznie na indywidualne spotkanie.

Oferty partnerów są na bieżąco umieszczane i aktualizowane na stronach internetowych, oraz w materiałach informacyjnych, które otrzymują seniorzy. Przystąpienie do Programu nie wiąże się z żadnymi opłatami.


W PRZYPADKU SENIORÓW Z WROCŁAWIA KARTĄ TOŻSAMĄ Z KARTĄ SENIORA AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ JEST WROCŁAWSKA SREBRNA KARTA SENIORA, UPOWAŻNIAJĄCA DO ZNIŻEK NA TERENIE CAŁEJ AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ.SENIORZY Z WROCŁAWIA NIE MAJĄ KARTY AGLOMERACYJNEJ, POSŁUGUJĄ SIĘ SREBRNĄ KARTĄ WROCŁAWSKĄ!


Zgłoszenie partnera do Programu Karta Seniora AW