obraz na stronie Zgromadzenie PROTEST ROLNIKÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” RI

 Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1389
z późn. zm.) Wójt Gminy Wisznia Mała informuje o zgromadzeniu PROTEST ROLNIKÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” RI .

Data, godzina i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia:

09.02.2024 r., godz. 10:00 - 20:00, przejazd drogą ekspresową S5 z węzła Trzebnica do węzła Kryniczno.

Przewidywany czas trwania zgromadzenia:

10 godzin.

Trasa przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia:

przejazd drogą ekspresową S5 z węzła Trzebnica do węzła Kryniczno.