Adres: ul. Długa 10a


Nowa sala spotkań oddana do użytku w 2017 r. 

Istnieje możliwość wynajęcia na uroczystości rodzinne na ok. 40 osób.