Adres: ul. Spacerowa 8


Świetlica po remoncie, przeznaczona na niewielkie uroczystości rodzinne i przyjęcia. 

W świetlicy odbywają się zajęcia środowiskowe dla dzieci i młodzieży.