W poniższych załącznikach Decyzje Wojewody Dolnośląskiego o obowiązku wprowadzenia zakazu odwiedzin pacjenta od dnia 04.03.2020 r. 


Załączniki