12 stycznia 2011 r. 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – Decyzja
W sprawie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 sierpnia 2010 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław według wariantu IC z korektą jego przebiegu w rejonie miejscowości Psary – zmiana w treści.Załączniki