Wydano dokumenty o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej:


28 maja 2012 r. 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiającego o wydaniu, dnia 28 maja 2012 r., na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego za pośrednictwem Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Przygotowania Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 9/12 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ - węzeł „Widawa” Wrocław.Załączniki