28 czerwiec 2013 r.  
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane z dnia 28.06.2013r. nazwa zadania: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ - węzeł Widawa Wrocław, zadanie 3 od km ok. 137+500 do węzła Widawa Wrocław (wraz z węzłem).Załączniki