Wydarzenia związane ze sprzeciwem wobec działań podejmowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, tj. drastycznego zmniejszenia ilości ekranów akustycznych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej   S-5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław.


26 lutego 2015 r. 

Spotkanie mieszkańców gminy Wisznia Mała z posłami: Jacek Świat, Piotr Babiarz i Przemysław Czarnecki. Obecny był także Starosta Trzebnicki – Waldemar Wysocki oraz wójt Jakub Bronowicki, byli radni powiatowi oraz gminni.

18 marca 2015 r.

Artykuł Gazety Wrocławskiej „Walczą o ekrany przy nowej drodze Wrocław – Trzebnica”Załączniki  


14 kwietnia 2015 r.

Artykuł Gazety Wyborczej „Strach przed hałasem. Mieszkańcy walczą o ekrany akustyczne”Załączniki  

14 kwietnia 2015 r.

Spotkanie w Krynicznie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z mieszkańcami.


15 kwietnia 2015 r.

Program TVP INFO na żywo w sprawie ekranów

24 czerwca 2015 r. 

W dniu 24.06.2015 TVP zrealizowała program w sprawie budowy ekranów S-5. Spotkaliśmy się z mieszkańcami i telewizją o godz. 7:45 w pobliżu wykopu Kryniczno / Malin oraz w południe na pikiecie we Wrocławiu. 
Pokazaliśmy szerszej opinii społecznej że jako społeczność lokalna - mieszkańcy Gminy Wisznia Mała nie zgadzamy się z działaniami podjętymi przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, Oddział we Wrocławiu, zmierzającymi do odstąpienia przez Inwestora od uzgodnień poczynionych w drodze konsultacji społecznych w zakresie ochrony akustycznej i dokonania zmian w zakresie ilości i rodzajów zabezpieczeń akustycznych w związku z przedmiotową inwestycją.13 sierpnia 2015 r.

Protest w Psarach. 


15 września 2015 r.

Wizyta telewizji TVP i artykuł na stronie stacji „Chcą ekranów”Załączniki  


6 kwietnia 2017

Reportaż TVP 3 – DROGI S5 JESZCZE NIE MA, A POZIOM HAŁASU JUŻ WYSOKIZałączniki  


12 kwietnia 2017

Artykuł Gazety Wrocławskiej „Nie będzie ekranów przy drodze S5. Mieszkańcy protestują”.Załączniki  


26 czerwiec 2017 r. 

Wydanie Wieści Gminnych Wiszni Małej, w których ukazał się artykuł "Głośne strony drogi S5" oraz rozmowa z Wójtem Gminy Wisznia Mała na temat braku ekranów wzdłuż drogi S5Załączniki  

14 marca 2018 r. 

Artykuł Gazety Wrocławskiej: "Droga S5 hałasuje. Wójt: Traktujcie ludzi jak nietoperze. Zbudujcie nam ekrany"

http://www.gazetawroclawska.pl/komunikacja/a/droga...


Załączniki