Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a