Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na terenie gminy Wisznia Mała w 2020 roku w zakresie organizacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców gminy Wisznia Mała.