Koordynatorem ds. pomocy dla Ukrainy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznia Małej 

Kontakt pod nr telefonu: 798 924 926.