Uroczystość nadania imienia Młodych Bohaterów Szkole Podstawowej w Szewcach


Ogólnopolski Dzień Seniora


MTB Cross Country 2019 w Wysokim Kościele


Ojczysty dobrze zaprogramowany


Gminny Dzień Dziecka w Wiszni Małej


MTB Cross Country - czerwiec 2018


Dzień działacza kultury i bibliotekarza


Wernisaż wystawy Bożeny Milewskiej


Folkloriada 2018


IV Wiszeńska (za)Dyszka


Wiszeńskie spotkania ze sztuką - wywiad z Pawłem Jaszczukiem


Jarmark Wielkanocny w Psarach


Wernisaż wystawy Heleny Mońki oraz koncert Henry No Hurry


Wernisaż wystawy Darii Pyrchały i Weroniki Braun


Angelina Domeradzka - Być kobietą


Wzgórza Bliżej Kultury - Elżbieta Filipkiewicz