Informacje o uprawnieniach wyborcy niepełnosprawnego na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu

siedziba Delegatury:
ul. Podwale 28 (parter), 50-040 Wrocław

numer telefonu:
71 343 92 59

numer telefaksu:
71 344 62 93 

e-mail: wroclaw@kbw.gov.pl


Załączniki