obraz na stronie Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ (SRWD 2030+)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2024 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju  Województwa Dolnośląskiego 2030+ (z perspektywą 2050). Konsultacje potrwają do 31 maja 2024 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach i zgłaszania ewentualnych uwag do projektu dokumentu. Jednocześnie informujemy, że uwagi będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu. Informacje o konsultacjach społecznych zostały zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakładce Rozwój Regionalny. Link do informacji znajduje się poniżej:

https://umwd.dolnyslask.pl/index.php?id=7831

Prosimy o przesyłanie Państwa uwag do Projektu Strategii również do wiadomości ZIT WrOF na adres:  strategia.zitwrof@um.wroc.pl

Przesłane przez Państwa uwagi mogą w przyszłości  być cenne przy opracowywaniu Strategii rozwoju ponadlokalnego dla obszaru ZIT WrOF. W załączeniu Projekt Strategii SRWD 2030 oraz Formularz uwag.