Obwieszczenie Wójta gminy Wisznia Mała w sprawie polowania zbiorowego obwód nr 219 i 220