obraz na stronie Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Szanowni Mieszkańcy, od 1 lipca 2023 r. następuje zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podyktowana wieloma czynnikami. Poniżej uzasadnienie przedstawione przez firmy wywożące odpady.Załączniki