Wójt Jakub Bronowicki złożył wizytę Pani Wandzie Górskiej z Psar, by osobiście przekazać jej życzenia z okazji jubileusz 95-lecia urodzin! Spotkanie upłynęło w przyjaznej, rodzinnej atmosferze.

Pani Wanda pochodzi z Milówki. W trakcie II wojny światowej została wywieziona do Niemiec, gdzie pracowała w gospodarstwie domowym. Spędziła tam 6 lat. W 1946 roku wróciła do rodzinnej miejscowości. W poszukiwaniu nowego domu przyjechała do gminy Wisznia Mała, by ostatecznie osiedlić się w Psarach. Po pewnym czasie dołączył do niej jej przyszły mąż. Przez całe swoje życie małżonkowie wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne.

Jubilatka jest osobą pogodną, sympatyczną iżywotną. Wychowała sześcioro dzieci, doczekała się 10 wnuków i 9 prawnuków.

Pani Wandzie życzymy niesłabnącego zdrowia oraz dalszych lat wypełnionych szczęściem i spokojem.