Szanowni mieszkańcy Gminy Wisznia Mała, zachęcamy do składania wniosków o odbiór wyrobów zawierających azbest znajdujących się na Waszych posesjach, w związku z zamiarem przystąpienia przez Gminę Wisznia Mała do „Programu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019”. We wniosku należy podać swoje dane, adres gdzie znajduje się azbest oraz jego szacunkową ilość (powierzchnia w metrach kwadratowych). Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Wisznia Mała, pokój nr 1, do dnia 10 lipca 2019 r. 
(Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z odbiorem azbestu, gdyż realizacja programu uzależniona jest od otrzymania wnioskowanej dotacji)
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71 308 48 33.