obraz na stronie Pandemia SARS-Cov-2. Zmiana zasad bezpieczeństwa od 6 do 25 czerwca

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło zasady bezpieczeństwa obowiązujące w całym kraju od 6 do 25 czerwca:

  • Możliwość organizowania targów, wystaw, kongresów i konferencji z zachowaniem limitu 1 osoba na 15 m2.
  • Otwarcie sal zabaw z zachowaniem limitu 1 osoba na 15 m2.
  • Imprezy i zgromadzenia – limit 150 osób (do tej pory było 50 osób)
  • Transport zbiorowy – 75% obłożenia danego środka transportu z obowiązkiem zakrywania ust i nosa

Do liczby osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.