obraz na stronie Rozpoczyna się przebudowa kolejnego odcinka drogi w Szewcach

17 listopada w Szewcach nastąpiło przekazanie placu budowy firmie Berger Bau Polska Sp. z o.o. z Wrocławia - wykonawcy przebudowy kolejnego odcinka drogi 1367 D (ulica Strzeszowska). To kontynuacja prowadzonych aktualnie prac realizowanych w Szewcach przez Powiat Trzebnicki. Na podstawie zawartej umowy zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sportową do cmentarza oraz zostanie przebudowane ok. 1,4 km jezdni (na odcinku od ulicy Nowej w kierunku Ozorowic). Planowany termin zakończenia prac to kwiecień 2022 r. Koszt realizacji zadania: ok. 2,5 mln zł, w tym ok. 1,25 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dzięki tej inwestycji znacznie poprawi się bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz pieszych i rowerzystów. Ponadto jest to kolejny krok w dążeniach Powiatu Trzebnickiego i gminy Wisznia Mała do rozwoju sieci komunikacyjnej poprzez budowę infrastruktury rowerowej.