Prosimy o zapoznanie się z informacją dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wisznia Mała.