obraz na stronie Informacja dla przedsiębiorców - III rata za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

INFORMACJA

dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie gminy Wisznia Mała

Przypominamy o konieczności dokonania opłaty III raty za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rachunek gminy Wisznia Mała:

BS Trzebnica nr 72 9591 0004 2001 0020 0514 0002 w terminie do 30 września 2021 r.