obraz na stronie Nowy rok szkolny rozpoczęty

We wszystkich szkołach rozbrzmiał dzisiaj pierwszy dzwonek. W tym roku, wójt Jakub Bronowicki zainaugurował rok szkolny w Szkole Podstawowej im. Młodych Bohaterów w Szewcach. W uroczystości uczestniczyli uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście. Podczas uroczystości wójt dokonał uroczystego powierzenia Pani Annie Białeckiej stanowiska dyrektora szkoły w Szewcach oraz wręczył akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Magdalenie Witwickiej - Iwanowskiej. W trakcie apelu uczniowie zaprezentowali występ artystyczny upamiętniający 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Na koniec uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do poszczególnych klas. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do poszczególnych klas.

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzymy aby nowy rok szkolny był pełen sukcesów, ciekawych wyzwań edukacyjnych i rozwijających doświadczeń.