obraz na stronie Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

8 czerwca 30 mieszkańców gminy Wisznia Mała - uczestników programu „Korpus Wsparcia Seniora - edycja 2022” otrzymało bezpłatne teleopaski bezpieczeństwa. Wsparcia udzielił nasz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a dostawcą i operatorem jest firma HRP Care Sp. z o.o., która przeprowadziła szkolenie dla osób obdarowanych teleopaską. Seniorzy, którzy nie mogli uczestniczyć w szkoleniu będą mieli dostarczoną opaskę do domu i równocześnie zostaną poinstruowani, jak z niej korzystać.


Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Funkcjonalność opasek obejmuje m.in. przycisk bezpieczeństwa SOS wraz z możliwością głosowego komunikowania się z centrum monitoringu, detektor upadku, lokalizator GPS, funkcje monitorującą puls, saturację, pomiaru temperatury. Opaska bezpieczeństwa to urządzenie do świadczenia usługi opieki na odległość, zakładane na nadgarstek, wyposażone w kartę SIM i kabel zasilający, z możliwością połączenia głosowego z Centrum Teleopieki oraz pozwalające na monitorowanie funkcji życiowych.

Mamy nadzieję, że dla wielu seniorów posiadanie opaski zwiększy poczucie bezpieczeństwa.