obraz na stronie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację,

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. Link dostępny poniżej: www.zone.gunb.gov.pl,

Jeżeli nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego, deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie,

Na złożenie deklaracji masz czas do 30 czerwca 2022 r. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r. deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Obraz przedstawiający Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków