obraz na stronie Regionalny System Ostrzegania

MSWiA przypomina o możliwości korzystania z Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), będącego darmową i powszechną usługa umożliwiającą powiadamianie obywateli o zagrożeniach, dostępną m. in. poprzez telefony komórkowe.

W RSO umieszczane są różnego rodzaju komunikaty, w tym ostrzeżenia meteorologiczne oraz hydrologiczne, i mapka prezentująca stan wód na najistotniejszych wodowskazach polskich rzek. W systemie generowane są też inne ostrzeżenia odwołujące się do miejscowych zagrożeń np. wypadków drogowych.

Ponadto, w RSO dostępne są poradniki dotyczące m.in. tego jak udzielić pierwszej pomocy lub jak zachować się podczas burzy, powodzi czy ataku terrorystycznego.

Swoim zasięgiem RSO obejmuje całą Polskę. W skład systemu wchodzą: Aplikacja Mobilna RSO, programy naziemnego multipleksu cyfrowego MUX-3 oraz strony internetowe urzędów wojewódzkich. Za treść komunikatów odpowiadają wojewodowie (wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego) oraz MSWiA w przypadku komunikatów ogólnopolskich.

Więcej informacji o systemie oraz zasadach działania znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/mswia/regionalny-system-ost...