obraz na stronie KONSULTACJE SPOŁECZNE

W przyszłym tygodniu rozpoczynają się pogłębione konsultacje społeczne projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisznia Mała o nazwie STUDIUM PIOTRKOWICZKI – KRYNICZNO – SZEWCE – LIGOTA PIĘKNA – WISZNIA MAŁA – KRZYŻANOWICE – MALIN – CIENIN – RAKÓW.

Konsultacje potrwają 21 dni i rozpoczynają się we wtorek 11.06.2024 r. o godz. 17.00 spotkaniem online dotyczącym obszaru STUDIUM MALIN (obszar planowanej inwestycji Develia S. A. i Hillwood Polska).

W trakcie spotkania informacyjnego prócz kwestii związanych z samym projektem zmiany Studium, będą omówione także inne aspekty związane z planowaną inwestycją oraz będzie można zadawać pytania.

Kolejny etap konsultacji społecznych rozpocznie się we wrześniu.

Informacje o konsultacjach publikowane są pod linkiem: https://bip.wiszniamala.pl/m,1320,rok-2024.html