Obraz przedstawiający 30.03 PSZOK w Mienicach nieczynny