Gmina Wisznia Mała uczestniczyła aktywnie na każdym etapie lokalizacji trasy S-5, aby przebiegała w jak najmniej szkodliwym środowisku miejscu oraz była zabezpieczona odpowiednią ilością ekranów. Uczestnictwo polegało na udzielaniu się w konsultacjach społecznych, baczne realizowanie prawnych kroków. Po wieloletnich analizach doszło do wydania decyzji środowiskowej, w której trasę S-5 na terenie Gminy Wisznia Mała, zabezpieczono ekranami w ilości 8,5 km. 


23 sierpnia 2010 r. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław według wariantu IC z korektą jego przebiegu w rejonie miejscowości Psary.Załączniki