20 maja 2021 r.

Decyzja Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ws ZRID S5 :

- uchylenie decyzji ZRID Ministra Infrastruktury i Budownictwa z grudnia 2015 r. (zmieniającej ZRID Wojewody z maja 2012 r. w zakresie wniosku GDDKiA z listopada 2014 o usunięcie ekranów)

- orzeczenie, że decyzja Ministra Infrastruktury i  Rozwoju  z lutego 2014 r.  (zmieniająca z ZRID z maja 2012 ) r.  wydana była z naruszeniem prawa.


2 sierpnia 2021 r.

Wniosek o informację publiczną, kiedy GDDKiA wykona zabezpieczenia akustyczne określone Decyzją ZRID Wojewody Dolnośląskiego z 28 maja 2012 r.

Ponaglenie GDDKIA


3 sierpnia 2021 r.

Wniosek o informację publiczną – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego


25 sierpnia 2021 r.

Odpis skargi z dnia 23 czerwca 2021 r. oraz odpowiedzi na skargę z dnia 29 lipca 2021 r.


14 września 2021 r.

Odpowiedź na skargę GDDKiA na decyzję Ministra

Ponaglenie WINB